ENTELEKTÜEL VATANDAŞ PROGRAMI

Programımızın hedefi; gelişen dünyaya ayak uyduran, sürekli kendini geliştiren ve çağdaş dünya görüşüne sahip bireyler yetiştirmektir.  Bu program kapsamında branş öğretmenleri tarafından hazırlanan kitap isimleri öğrencilere teslim edilir. Her kitap verilen süre içerisinde okunarak, ana temasının kompozisyon haline dönüştürülerek, topluluk önünde öğrencinin münazara şeklinde anlatması sağlanır. Programın amacı; okuyan, araştıran, sorgulayan, özgüveni yüksek, hitabetini güçlendiren bireyler yetiştirmektir.

ZİHİN HARİTALARI İLE KOLAY ÖĞRENME

Zihin Haritaları tekniği öğrenme ve tekrar sırasında zihnin her iki lobunu da aktif olarak kullanarak daha kolay ve kalıcı öğrenme sağlar. Zihin haritaları bilgiyi organize etmek için kullanılan bir grafik yöntemidir. Zihin haritalarını not tutmak için, yabancı dil öğrenmek için,ders çalışmak için,öğrenmek için,öğrendiklerimizi hızlı tekrar etmek için sayısız alanda kullanabilirsiniz. Özel Tek Ortaokul’unda her ünitenin sonunda ünitenin zihin haritası çıkarılarak öğrenmenin  tamamlanması sağlanır.