ÜNİVERSİTE HAZIRLIK SİSTEMİ (ÜHS)

DERSLER

“ TEK KAMPÜS OKULLARI” nda , 9. sınıfın başından 12. Sınıfın sonuna dek, Milli Eğitim
Bakanlığınca belirlenmiş müfredat ile birlikte üniversite giriş sınavları çerçevesinde ek olarak
gündeme alınan ya da ileriki dönemlerde gündeme alınma olasılığı olan tüm konular, alanlarında
uzmanlaşmış, bölgenin en iyi öğretmenlerince, en üst düzeydeki performans ve özveri anlayışıyla
eksiksiz öğretilir.

SINAVLAR

Üniversite giriş sınavlarının soru sayılarında, zamanlamalarında, tarihlerinde, hatta
sistemlerinde zaman zaman değişiklikler olabilmektedir. “ TEK KAMPUS OKULLARI” , bu tarz
değişikliklere gerekli düzenlemeleri anında yaparak adapte olma özelliğine ve donanıma sahip olduğu
için birçoklarının kriz olarak nitelediği bu gelişmeleri , fırsata dönüştürerek öğrencilerini her koşulda
sınava hazırlama prensibiyle hareket eder. Öğrencilerimizin hem seviyelerini ölçmek hem de onlara
sınav deneyimi kazandırmak üzere konu ve ünite taramaları , ders sınavları, deneme sınavları gibi
uygulamalar gerçekleştirilir. Bu sınavların analizlerinden yola çıkılarak eksiklerin giderilmesi ile ilgili
kapsamlı çalışmalar yapılır.

TAKVİYE DERSLER (ETÜT)

Sınav analizleri sonucunda , öğrencilerin yetersiz kaldıkları konularda
tespitler yapan rehberlik servisimiz , düzenli takviye dersleri ( etütler ) organize ederek eksikliklerin
tamamen giderilmesini ve olumlu gelişmelerin sınav sonuçlarına yansımasını sağlar. Elde edilen
gelişmelerin her aşamasında veliler bilgilendirilir.

KAYNAKLAR

Tüm bu çalışmalar sırasında kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığının
öğrencilerimize verdiği ders kitaplarının dışında her dersten takviye kitaplar, çeşitliliği sağlamak
amacıyla farklı kurumlardan alınan kaynaklarla birlikte bizzat öğretmenlerimizce hazırlanan “ TEK
KAMPUS YAYINLARI” kapsamındaki konu testleri, tarama sınavları, deneme sınavları vb. gerekli tüm
materyaller maksimum düzeyde sağlanarak hedeflenen başarı ya ulaşmakta öğrencilerimize tam
destek verilir.

REHBERLİK DESTEĞİ

Modern eğitimin tartışmasız ,en önemli unsurlarından biri olarak kabul
edilen iyi bir rehberlik servisi ile hizmet anlayışı, “TEK KAMPUS OKULLARI” nın eğitim politikasının da
olmazsa olmazları arasındadır. Rehberlik Bölüm Başkanlığı denetimindeki rehber ve psikolojik
danışmanlarımızla , programlı testler, anketler, envanterler vb. organize çalışmaların yanı sıra veli
toplantıları, tanıtıcı ve eğitici sunumlar da gerçekleştirilerek öğrenci motivasyonunun her zaman için
en üst seviyede olmasına gayret edilir.

ETKİNLİKLER

“TEK KAMPUS OKULLARI” nda , tüm okullarda görülebilecek klasik etkinliklerin
dışında, alanlarında uzmanlaşmış, ülke çapında hatta yurt dışında tanınan, konumlarıyla kendilerini
kabul ettirmiş bilim insanları, sanatçılar, eğitim uzmanları okulumuza davet edilerek ya da okul
dışındaki sunumlara öğrencilerimiz bizzat götürülerek entelektüel buluşmalar sağlanır. Böylece
öğrencilerimizin daha geniş bir bakış açısına, güçlü rol modellere sahip olmaları hedeflenir. Ayrıca
teknik, tarihi ve kültürel geziler de düzenlenerek öğrencierimiz , üniversite sınavları ile birlikte
üniversite ortamına ; hatta daha başka bir deyişle, daha nitelikli bir yaşam anlayışıyla hayata
hazırlanır.

KURUCU

Yılmaz TUNÇ

İDARİ KADROMUZ

Türkçe Zümresi

Yabancı Dil Öğretmenlerimiz

Fen Bilgisi Öğretmenlerimiz

Matematik Zümresi

Fizik Zümresi

Kimya Zümresi

Biyoloji Zümresi

Tarih ve Coğrafya Zümresi

Psikolog

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Zümresi

Müzik

Görsel Sanatlar Zümresi

İlkokul Zümresi

Anaokulu Zümresi

ANAOKULU ÖĞRETMENLERİMİZ

Beden Eğitimi Zümresi

Bilişim Teknolojileri

Sağlık Personelimiz

OCAK 2018 YEMEK LİSTESİ

ANAOKULU VE İLKOKUL YEMEK LİSTESİ

ORTAOKUL VE LİSE YEMEK LİSTESİ

2017-2018 ÖĞRETİM YILI TEK KAMPÜS ANADOLU-FEN LİSESİ DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK PLANI

OCAK 1
2 AZİM
3
ŞUBAT 1 VATANSEVERLİK
2
3 İŞ AHLAKI
4
MART 1 DÜRÜSTLÜK
2
3 ÇALIŞKANLIK
4
NİSAN 1 FEDAKARLIK
2
3 SORUMLULUK
4
MAYIS 1 SEVGİ
2
3 EMEK
4
5
HAZİRAN 1

TANITIM VİDEOSU