ÜNİVERSİTE HAZIRLIK SİSTEMİ (ÜHS)

ÖĞRENCİLERİMİZİ ÜNİVERSİTE SINAVLARINA VE ÜNİVERSİTE ORTAMLARINA HAZIRLAMA ANLAYIŞIMIZ

DERSLER

“ TEK KAMPUS OKULLARI” nda , 9. sınıfın başından 12. Sınıfın sonuna dek, Milli Eğitim
Bakanlığınca belirlenmiş müfredat ile birlikte üniversite giriş sınavları çerçevesinde ek olarak
gündeme alınan ya da ileriki dönemlerde gündeme alınma olasılığı olan tüm konular, alanlarında
uzmanlaşmış, bölgenin en iyi öğretmenlerince, en üst düzeydeki performans ve özveri anlayışıyla
eksiksiz öğretilir.

SINAVLAR

Üniversite giriş sınavlarının soru sayılarında, zamanlamalarında, tarihlerinde, hatta
sistemlerinde zaman zaman değişiklikler olabilmektedir. “ TEK KAMPUS OKULLARI” , bu tarz
değişikliklere gerekli düzenlemeleri anında yaparak adapte olma özelliğine ve donanıma sahip olduğu
için birçoklarının kriz olarak nitelediği bu gelişmeleri , fırsata dönüştürerek öğrencilerini her koşulda
sınava hazırlama prensibiyle hareket eder. Öğrencilerimizin hem seviyelerini ölçmek hem de onlara
sınav deneyimi kazandırmak üzere konu ve ünite taramaları , ders sınavları, deneme sınavları gibi
uygulamalar gerçekleştirilir. Bu sınavların analizlerinden yola çıkılarak eksiklerin giderilmesi ile ilgili
kapsamlı çalışmalar yapılır.

TAKVİYE DERSLER (ETÜT)

Sınav analizleri sonucunda , öğrencilerin yetersiz kaldıkları konularda
tespitler yapan rehberlik servisimiz , düzenli takviye dersleri ( etütler ) organize ederek eksikliklerin
tamamen giderilmesini ve olumlu gelişmelerin sınav sonuçlarına yansımasını sağlar. Elde edilen
gelişmelerin her aşamasında veliler bilgilendirilir.

KAYNAKLAR

Tüm bu çalışmalar sırasında kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığının
öğrencilerimize verdiği ders kitaplarının dışında her dersten takviye kitaplar, çeşitliliği sağlamak
amacıyla farklı kurumlardan alınan kaynaklarla birlikte bizzat öğretmenlerimizce hazırlanan “ TEK
KAMPUS YAYINLARI” kapsamındaki konu testleri, tarama sınavları, deneme sınavları vb. gerekli tüm
materyaller maksimum düzeyde sağlanarak hedeflenen başarı ya ulaşmakta öğrencilerimize tam
destek verilir.

REHBERLİK DESTEĞİ

Modern eğitimin tartışmasız ,en önemli unsurlarından biri olarak kabul
edilen iyi bir rehberlik servisi ile hizmet anlayışı, “TEK KAMPUS OKULLARI” nın eğitim politikasının da
olmazsa olmazları arasındadır. Rehberlik Bölüm Başkanlığı denetimindeki rehber ve psikolojik
danışmanlarımızla , programlı testler, anketler, envanterler vb. organize çalışmaların yanı sıra veli
toplantıları, tanıtıcı ve eğitici sunumlar da gerçekleştirilerek öğrenci motivasyonunun her zaman için
en üst seviyede olmasına gayret edilir.

ETKİNLİKLER

“TEK KAMPUS OKULLARI” nda , tüm okullarda görülebilecek klasik etkinliklerin
dışında, alanlarında uzmanlaşmış, ülke çapında hatta yurt dışında tanınan, konumlarıyla kendilerini
kabul ettirmiş bilim insanları, sanatçılar, eğitim uzmanları okulumuza davet edilerek ya da okul
dışındaki sunumlara öğrencilerimiz bizzat götürülerek entelektüel buluşmalar sağlanır. Böylece
öğrencilerimizin daha geniş bir bakış açısına, güçlü rol modellere sahip olmaları hedeflenir. Ayrıca
teknik, tarihi ve kültürel geziler de düzenlenerek öğrencierimiz , üniversite sınavları ile birlikte
üniversite ortamına ; hatta daha başka bir deyişle, daha nitelikli bir yaşam anlayışıyla hayata
hazırlanır.

MATEMATİK KUR SİSTEMİ

Bu kur sisteminin amacı temel matematik bilgilerinden başlayarak matematiksel işlem ve kurallarını aşamalı olarak öğretmek, geliştirmek ve pratikleştirmektir. Eğitim ve öğretimin her kademesinde gerekli olacak matematiksel bilgileri kendi düzeylerindeki sınıflarda motive olunmuş halde maksimum odaklanmayla öğrencilerimizin başarıya ulaşmalarını sağlamaktır. Bu sistem 2. ve 3. periyotlarımızda kullanılacaktır.

Bu programın hedefi  bilgi edinmeyi amaç edinen  eksiksiz bi şekilde akademik kariyerlerine  hazırlamaktır.Kur sistemi Matematik dersinde yoğunlukla kullanılacak olup çok ihtiyaç duyulması halinde diğer branşlarda sisteme dahil edilicektir.

Kur sistemi sayesinde kitlesel olarak eksik kalınan konularda aynı branş ve kademelerde bulunan öğrenciler bir araya getirilerek “Toplu Başarı Sistemi ” uygulanacaktır.Bu sistemi başarıyla tamamlayan veya  başarısı sayesinde bu sisteme katılmayan öğrenciler ödüllendirilecektir.Sistemin amacı okulumuzda bireysel değil kitlesel başarıyı sağlamaktır.

MAOTİK SİSTEM

Maotik  yöntem  (buldurma yöntemi) Sokrates’in felsefi tartışmalarda uyguladığı yöntemin öğretime uygulanmış  şeklidir. Buldurma yöntemi  soru – cevap , tekrar,problem çözme, beyin fırtınası  vb. tekniklerin kullanılmasından oluşur. Maotik sistemin  amaç ve işlevleri şöyle sıralanabilir;

 • Yapıcı ve üretici düşünmek için özendirici bir ortam oluşturmak.
 • Öğrenme faaliyetlerine (derse-konuya) karşı ilgi uyandırmak.
 • Bilgileri zihinde sistemleştirmek analitik düşünceleri uyarmak.
 • Sorun çözme tekniğinin temel kurallarını öğrenme.
 • Nesnel değerlendirme yeteneğini geliştirmek.
 • Öğrencinin yapacağı yeni incelenme ve çalışmalarda rehberlik etme.
 • Düşünceleri bir düzen içinde toparlayıp anlatabilme imkanı sağlamak.
 • Öğrencinin faydalı sosyal ilgi ve alışkanlıklarını geliştirmek.
 • Öğrencileri iş birliği halinde çalışmayı öğrenecek şekilde yetirmek.
 • Öğrencilere grup halinde düşünebilme becerilerini kazandırmak.
 • Yeni değer ve tutumları cesaretlendirmek.
 • Kavramları uygulamaya teşvik etmek.
 • Öğrencilerin kendi kendilerini değerlendirmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerin dikkatini sağlamak.
 • Düşünmeye özel bir yön vermek.

“Konu Yetişmedi” Kaygısına Son!
Etüt Çalışma Sistemi (EÇS) İle Eksiklerinizi Tamamlıyoruz..

Özel TEK Ortaokulu’nun en önemli hizmetlerinden birisi de hiç şüphesiz etüt çalışmalarıdır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayladığı haftalık ders müfredatının yanı sıra, uzman eğitim ve öğretim kadromuz tarafından hazırlanan etüt çalışmalarımızda; Eğitim Koordinatörlüğü’ne bağlı Rehberlik ve Ölçme Değerlendirme uzmanlarımız tarafından eksikler tespit edilmektedir. Tespit edilen eksiklikler konu(ünite) bazında, bireysel veya sınıf içerisinde düzenlenecek etüt saatleri ile giderilecektir. Etkili öğrenmenin temelinde dersi iyi dinlemek ve sistemli çalışmak yatar. Özel TEK Ortaokulu olarak, kalıcı öğrenmeyi sağlayabilmek için, daha fazla tekrar ve uygulama yapmayı kendimize görev bilmekteyiz. Çağdaş eğitim sistemini benimseyen, teknolojik alt yapısı ve donanımı ile bilgi kaynaklarına hızla ulaşabilen, kendi geçmişinden ve kimliğinden güç alarak geleceğe yön verebilen, eğitimin etik değerlerine bağlı bireyler yetiştirmek, ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli insan gücünün yetişmesine katkıda bulunma gayreti içerisinde olmayı sürdüreceğiz.

ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ (ÖBTS)
Her Öğrencimiz “Özel”

Birebir takip sistemi eğitimlerimiz ve çalışmalarımızda fark ettiğimiz ve geliştirdiğimiz özel bir sistemdir. Her bir öğrencimizi 5 farklı öğretmen tarafından sadece derslerde değil, ders dışında da takip eden özel bir program. Öğrenci takip sistemiyle hedeflerimiz; problemlerin vaktinde teşhisi, öğrencinin tanınması, öğretmen- veli  iletişimi, ödev sorumluluğu, sosyal kendini ifade eden bir nesil yetiştirmektir.

TEK Eğitim Kurumlarında öğrencilerin rehber öğretmenleri ve her öğrenciye kendi hedefleri doğrultusunda kısa vadeli çoklu hedefler vermektedir.Öğrencileri çizelgelerle kontrol ederek onların motivasyonlarını her zamana canlı tutmaya çalışmaktadırlar.

Eğitim Koçları öğrencinin çalışmalarını gözden geçirip haftalık ve aylık durum değerlendirmeleri ile verilen hedeflerin uygulanıp uygulanmadığını irdelerler.Böylelikle öğrencinin sonuçta başarıya ulaşması sağlanır.

.

SİSTEMAİK TEKRAR SİSTEMİ

Tekrarını Yap, Hedefini Kap!

Başarıyı hedeflemede ve ders çalışmada en önemli kısım tekrardır. Sistematik Tekrar Sistemi (STS) hem zamandan tasarruf etmenizi hem de bilgileri hatırlamanızı sağlayan verimli bir sistemdir. Öğrencilerimiz öğrendikleri bilgilerin %80’ini özel bir çaba sarf etmeden  maalesef ilk 24 saat içinde unuturlar. Okulumuz bu sistem ile öğrenmenin kalıcı olmasını hedefleyerek her dersin sonunda sistematik tekrarı yapar. Sistematik Tekrar Sistemi’nde hedef; bilginin en az  %80’ inin kalıcı hafızaya yerleşmesidir.

.

Ders İşlemek ve Öğrenmek Bu Kadar Kolay Olmamıştı!

Günümüz teknolojisi her alanda olduğu gibi eğitim sektörüne de yenilikler getirmiştir. Bilgiye ulaşmanın en kolay yolu olan teknolojik ürünler, artık okulumuzda da eğitim araç ve gereçleri arasında yoğun bir şekilde yer bulmaya başlamıştır. Bir dönem tepegöz, video, televizyon, radyo gibi unsurların kullanıldığı eğitim sektöründe artık bu materyallerin yerini tartışmasız bir şekilde bilgisayarlar, projeksiyon cihazları ve akıllı tahtalar almaya başlamıştır. Akıllı tahtada önceden hazırlanan ders sunumları yansıtılıp üzerinde rahatlıkla işlemler yapılarak saklanabilmekte ve kaybolmadan tekrar kullanılabilmektedir. Ders sırasında kaynağa ihtiyaç duyulduğunda arama motorları vasıtası ile ihtiyaç duyulan belgeye ulaşılabilmektedir. İstenirse o gün işlenen konu okulun web sitesine aktarılarak o gün okula gelemeyen öğrencinin derslerini takip edebilmesine imkân sağlamaktadır. Görerek eğitimin daha kalıcı olduğu düşünüldüğünde akıllı sınıfların yaygınlaşmasının önemi de ortaya çıkmaktadır.  Okulumuz da Akıllı tahta ile ;

 • Daha ETKİLEYİCİ
 • Daha İLGİ ÇEKİCİ
 • Daha YARATICI
 • Daha HEYECAN VERİCİ dersler işlenmektedir.

ÖĞRENCİLERİMİZİ LİSEYE GEÇİŞ SINAVLARINA VE LİSE ORTAMLARINA HAZIRLMA ANLAYIŞIMIZ

DERSLER

“ TEK KAMPUS OKULLARI” nda , 5. sınıfın başından 8. sınıfın sonuna dek, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmiş müfredat ile birlikte liseye geçiş  sınavları çerçevesinde  ek olarak gündeme alınan  ya da ileriki dönemlerde gündeme alınma olasılığı olan tüm konular, alanlarında uzmanlaşmış, bölgenin en iyi öğretmenlerince, en üst düzeydeki  performans ve  özveri anlayışıyla eksiksiz öğretilir.

SINAVLAR

Liseye geçiş  sınavlarının  soru sayılarında, zamanlamalarında, tarihlerinde, hatta sistemlerinde    zaman zaman  değişiklikler  olabilmektedir. “ TEK KAMPUS OKULLARI”  ,  bu tarz değişikliklere gerekli düzenlemeleri anında yaparak adapte olma özelliğine ve donanıma sahip olduğu için birçoklarının kriz olarak nitelediği bu gelişmeleri , fırsata dönüştürerek öğrencilerini her koşulda sınava hazırlama prensibiyle hareket eder. Öğrencilerimizin hem seviyelerini ölçmek hem de onlara  sınav deneyimi kazandırmak üzere  konu  ve  ünite  taramaları , ders sınavları, deneme sınavları gibi uygulamalar gerçekleştirilir. Bu sınavların analizlerinden yola çıkılarak eksiklerin giderilmesi ile ilgili kapsamlı çalışmalar yapılır.

TAKVİYE DERSLER (ETÜT)

Sınav analizleri sonucunda , öğrencilerin yetersiz kaldıkları konularda tespitler yapan rehberlik servisimiz , düzenli takviye dersleri ( etütler ) organize ederek eksikliklerin tamamen giderilmesini ve olumlu gelişmelerin sınav sonuçlarına yansımasını sağlar.  Elde edilen gelişmelerin her aşamasında   veliler bilgilendirilir.

KAYNAKLAR

Tüm bu çalışmalar sırasında kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığının öğrencilerimize verdiği ders  kitaplarının dışında her dersten takviye kitaplar, çeşitliliği sağlamak amacıyla  farklı kurumlardan alınan kaynaklarla birlikte   bizzat öğretmenlerimizce  hazırlanan  “ TEK KAMPUS YAYINLARI” kapsamındaki  konu testleri, tarama  sınavları, deneme sınavları vb. gerekli  tüm materyaller  maksimum düzeyde  sağlanarak hedeflenen başarı ya ulaşmakta öğrencilerimize tam destek verilir.

REHBERLİK DESTEĞİ

Modern eğitimin  tartışmasız ,en önemli unsurlarından biri olarak kabul edilen  iyi bir rehberlik servisi ile hizmet anlayışı, “TEK KAMPUS OKULLARI” nın eğitim politikasının da olmazsa olmazları arasındadır. Rehberlik Bölüm Başkanlığı denetimindeki rehber ve psikolojik danışmanlarımızla , programlı testler, anketler, envanterler vb. organize çalışmaların yanı sıra  veli toplantıları, tanıtıcı ve eğitici sunumlar da gerçekleştirilerek  öğrenci motivasyonunun  her zaman için en üst seviyede  olmasına gayret edilir.

ETKİNLİKLER

“TEK KAMPUS OKULLARI” nda , tüm okullarda görülebilecek klasik etkinliklerin dışında, alanlarında uzmanlaşmış, ülke çapında hatta yurt dışında tanınan, konumlarıyla kendilerini kabul ettirmiş bilim insanları, sanatçılar, eğitim uzmanları  okulumuza davet edilerek  ya da okul dışındaki sunumlara öğrencilerimiz bizzat götürülerek sosyal ve  entelektüel  buluşmalar sağlanır. Böylece öğrencilerimizin daha geniş bir bakış açısına, güçlü rol modellere  sahip olmaları hedeflenir. Ayrıca teknik, tarihi ve kültürel geziler de düzenlenerek  öğrencierimiz , liseye geçiş  sınavları ile birlikte üniversite sınavlarına hazırlık  yapacakları  lise  ortamına  da hazırlanmış olurlar.

Kendimizi Denetliyoruz!

Bu sistemde alanların da uzman olan öğretmenlerimiz, büyük bir güven ve hoşgörüyle birbirlerini denetlemektedirler. 1. Periyot olan okul aşamasında öğrencilerin öğrenme konusundaki eksikliklerini saptanarak, 2. periyot da farklı bir öğretmenin derse girmesiyle çapraz denetleme sistemi yerine getirilmiş olur. Bu sistemde amaç eğitim kalitesini yükseltmek olup, yapılan çalışmalarla eksiksiz öğrenme kalıcı hale getirmektedir.

Bu programımızda hedef;yapılacak AR-GE çalışmaları sayesinde eğitim kalitesini yükseltmektir.Kendi alanında derse giren ,öğrencilerini yakın takibe alan başarının mimarı saydığımız öğretmenlerimiz büyük bir aile yapısı içerisinde birbirlerini denetlemektedir.

Aynı branşta görev yapan iki öğretmenimizin belirli periyotlarda,ATP sistemine bağlı olarak öğretmen değişim sistemi sayesinde birbirlerinin denetleyicisi olarak derslerine girmesi ile meydana gelir.Programımızın amacı ;Öğrenci veli memnuniyetini artırmak ve öğrencinin almış olduğu eğitimi yakından takip ederek, Öğretmen Başarı Sistemi‘ni oluşturmaktadır.

+ Üniversite Hazırlık Sistemi(ÜHS)

ÜNİVERSİTE HAZIRLIK SİSTEMİ (ÜHS)

ÖĞRENCİLERİMİZİ ÜNİVERSİTE SINAVLARINA VE ÜNİVERSİTE ORTAMLARINA HAZIRLAMA ANLAYIŞIMIZ

DERSLER

“ TEK KAMPUS OKULLARI” nda , 9. sınıfın başından 12. Sınıfın sonuna dek, Milli Eğitim
Bakanlığınca belirlenmiş müfredat ile birlikte üniversite giriş sınavları çerçevesinde ek olarak
gündeme alınan ya da ileriki dönemlerde gündeme alınma olasılığı olan tüm konular, alanlarında
uzmanlaşmış, bölgenin en iyi öğretmenlerince, en üst düzeydeki performans ve özveri anlayışıyla
eksiksiz öğretilir.

SINAVLAR

Üniversite giriş sınavlarının soru sayılarında, zamanlamalarında, tarihlerinde, hatta
sistemlerinde zaman zaman değişiklikler olabilmektedir. “ TEK KAMPUS OKULLARI” , bu tarz
değişikliklere gerekli düzenlemeleri anında yaparak adapte olma özelliğine ve donanıma sahip olduğu
için birçoklarının kriz olarak nitelediği bu gelişmeleri , fırsata dönüştürerek öğrencilerini her koşulda
sınava hazırlama prensibiyle hareket eder. Öğrencilerimizin hem seviyelerini ölçmek hem de onlara
sınav deneyimi kazandırmak üzere konu ve ünite taramaları , ders sınavları, deneme sınavları gibi
uygulamalar gerçekleştirilir. Bu sınavların analizlerinden yola çıkılarak eksiklerin giderilmesi ile ilgili
kapsamlı çalışmalar yapılır.

TAKVİYE DERSLER (ETÜT)

Sınav analizleri sonucunda , öğrencilerin yetersiz kaldıkları konularda
tespitler yapan rehberlik servisimiz , düzenli takviye dersleri ( etütler ) organize ederek eksikliklerin
tamamen giderilmesini ve olumlu gelişmelerin sınav sonuçlarına yansımasını sağlar. Elde edilen
gelişmelerin her aşamasında veliler bilgilendirilir.

KAYNAKLAR

Tüm bu çalışmalar sırasında kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığının
öğrencilerimize verdiği ders kitaplarının dışında her dersten takviye kitaplar, çeşitliliği sağlamak
amacıyla farklı kurumlardan alınan kaynaklarla birlikte bizzat öğretmenlerimizce hazırlanan “ TEK
KAMPUS YAYINLARI” kapsamındaki konu testleri, tarama sınavları, deneme sınavları vb. gerekli tüm
materyaller maksimum düzeyde sağlanarak hedeflenen başarı ya ulaşmakta öğrencilerimize tam
destek verilir.

REHBERLİK DESTEĞİ

Modern eğitimin tartışmasız ,en önemli unsurlarından biri olarak kabul
edilen iyi bir rehberlik servisi ile hizmet anlayışı, “TEK KAMPUS OKULLARI” nın eğitim politikasının da
olmazsa olmazları arasındadır. Rehberlik Bölüm Başkanlığı denetimindeki rehber ve psikolojik
danışmanlarımızla , programlı testler, anketler, envanterler vb. organize çalışmaların yanı sıra veli
toplantıları, tanıtıcı ve eğitici sunumlar da gerçekleştirilerek öğrenci motivasyonunun her zaman için
en üst seviyede olmasına gayret edilir.

ETKİNLİKLER

“TEK KAMPUS OKULLARI” nda , tüm okullarda görülebilecek klasik etkinliklerin
dışında, alanlarında uzmanlaşmış, ülke çapında hatta yurt dışında tanınan, konumlarıyla kendilerini
kabul ettirmiş bilim insanları, sanatçılar, eğitim uzmanları okulumuza davet edilerek ya da okul
dışındaki sunumlara öğrencilerimiz bizzat götürülerek entelektüel buluşmalar sağlanır. Böylece
öğrencilerimizin daha geniş bir bakış açısına, güçlü rol modellere sahip olmaları hedeflenir. Ayrıca
teknik, tarihi ve kültürel geziler de düzenlenerek öğrencierimiz , üniversite sınavları ile birlikte
üniversite ortamına ; hatta daha başka bir deyişle, daha nitelikli bir yaşam anlayışıyla hayata
hazırlanır.

+ Matematik Kur Sistemi

MATEMATİK KUR SİSTEMİ

Bu kur sisteminin amacı temel matematik bilgilerinden başlayarak matematiksel işlem ve kurallarını aşamalı olarak öğretmek, geliştirmek ve pratikleştirmektir. Eğitim ve öğretimin her kademesinde gerekli olacak matematiksel bilgileri kendi düzeylerindeki sınıflarda motive olunmuş halde maksimum odaklanmayla öğrencilerimizin başarıya ulaşmalarını sağlamaktır. Bu sistem 2. ve 3. periyotlarımızda kullanılacaktır.

Bu programın hedefi  bilgi edinmeyi amaç edinen  eksiksiz bi şekilde akademik kariyerlerine  hazırlamaktır.Kur sistemi Matematik dersinde yoğunlukla kullanılacak olup çok ihtiyaç duyulması halinde diğer branşlarda sisteme dahil edilicektir.

Kur sistemi sayesinde kitlesel olarak eksik kalınan konularda aynı branş ve kademelerde bulunan öğrenciler bir araya getirilerek “Toplu Başarı Sistemi ” uygulanacaktır.Bu sistemi başarıyla tamamlayan veya  başarısı sayesinde bu sisteme katılmayan öğrenciler ödüllendirilecektir.Sistemin amacı okulumuzda bireysel değil kitlesel başarıyı sağlamaktır.

+ Maotik Sistem

MAOTİK SİSTEM

Maotik  yöntem  (buldurma yöntemi) Sokrates’in felsefi tartışmalarda uyguladığı yöntemin öğretime uygulanmış  şeklidir. Buldurma yöntemi  soru – cevap , tekrar,problem çözme, beyin fırtınası  vb. tekniklerin kullanılmasından oluşur. Maotik sistemin  amaç ve işlevleri şöyle sıralanabilir;

 • Yapıcı ve üretici düşünmek için özendirici bir ortam oluşturmak.
 • Öğrenme faaliyetlerine (derse-konuya) karşı ilgi uyandırmak.
 • Bilgileri zihinde sistemleştirmek analitik düşünceleri uyarmak.
 • Sorun çözme tekniğinin temel kurallarını öğrenme.
 • Nesnel değerlendirme yeteneğini geliştirmek.
 • Öğrencinin yapacağı yeni incelenme ve çalışmalarda rehberlik etme.
 • Düşünceleri bir düzen içinde toparlayıp anlatabilme imkanı sağlamak.
 • Öğrencinin faydalı sosyal ilgi ve alışkanlıklarını geliştirmek.
 • Öğrencileri iş birliği halinde çalışmayı öğrenecek şekilde yetirmek.
 • Öğrencilere grup halinde düşünebilme becerilerini kazandırmak.
 • Yeni değer ve tutumları cesaretlendirmek.
 • Kavramları uygulamaya teşvik etmek.
 • Öğrencilerin kendi kendilerini değerlendirmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerin dikkatini sağlamak.
 • Düşünmeye özel bir yön vermek.
+ Etüt Çalışma Sistemi(EÇS)

“Konu Yetişmedi” Kaygısına Son!
Etüt Çalışma Sistemi (EÇS) İle Eksiklerinizi Tamamlıyoruz..

Özel TEK Ortaokulu’nun en önemli hizmetlerinden birisi de hiç şüphesiz etüt çalışmalarıdır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayladığı haftalık ders müfredatının yanı sıra, uzman eğitim ve öğretim kadromuz tarafından hazırlanan etüt çalışmalarımızda; Eğitim Koordinatörlüğü’ne bağlı Rehberlik ve Ölçme Değerlendirme uzmanlarımız tarafından eksikler tespit edilmektedir. Tespit edilen eksiklikler konu(ünite) bazında, bireysel veya sınıf içerisinde düzenlenecek etüt saatleri ile giderilecektir. Etkili öğrenmenin temelinde dersi iyi dinlemek ve sistemli çalışmak yatar. Özel TEK Ortaokulu olarak, kalıcı öğrenmeyi sağlayabilmek için, daha fazla tekrar ve uygulama yapmayı kendimize görev bilmekteyiz. Çağdaş eğitim sistemini benimseyen, teknolojik alt yapısı ve donanımı ile bilgi kaynaklarına hızla ulaşabilen, kendi geçmişinden ve kimliğinden güç alarak geleceğe yön verebilen, eğitimin etik değerlerine bağlı bireyler yetiştirmek, ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli insan gücünün yetişmesine katkıda bulunma gayreti içerisinde olmayı sürdüreceğiz.

+ Öğrenci Takip Sistemi

ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ (ÖBTS)
Her Öğrencimiz “Özel”

Birebir takip sistemi eğitimlerimiz ve çalışmalarımızda fark ettiğimiz ve geliştirdiğimiz özel bir sistemdir. Her bir öğrencimizi 5 farklı öğretmen tarafından sadece derslerde değil, ders dışında da takip eden özel bir program. Öğrenci takip sistemiyle hedeflerimiz; problemlerin vaktinde teşhisi, öğrencinin tanınması, öğretmen- veli  iletişimi, ödev sorumluluğu, sosyal kendini ifade eden bir nesil yetiştirmektir.

TEK Eğitim Kurumlarında öğrencilerin rehber öğretmenleri ve her öğrenciye kendi hedefleri doğrultusunda kısa vadeli çoklu hedefler vermektedir.Öğrencileri çizelgelerle kontrol ederek onların motivasyonlarını her zamana canlı tutmaya çalışmaktadırlar.

Eğitim Koçları öğrencinin çalışmalarını gözden geçirip haftalık ve aylık durum değerlendirmeleri ile verilen hedeflerin uygulanıp uygulanmadığını irdelerler.Böylelikle öğrencinin sonuçta başarıya ulaşması sağlanır.

.

+ Sistematik Tekrar Sistemi

SİSTEMAİK TEKRAR SİSTEMİ

Tekrarını Yap, Hedefini Kap!

Başarıyı hedeflemede ve ders çalışmada en önemli kısım tekrardır. Sistematik Tekrar Sistemi (STS) hem zamandan tasarruf etmenizi hem de bilgileri hatırlamanızı sağlayan verimli bir sistemdir. Öğrencilerimiz öğrendikleri bilgilerin %80’ini özel bir çaba sarf etmeden  maalesef ilk 24 saat içinde unuturlar. Okulumuz bu sistem ile öğrenmenin kalıcı olmasını hedefleyerek her dersin sonunda sistematik tekrarı yapar. Sistematik Tekrar Sistemi’nde hedef; bilginin en az  %80’ inin kalıcı hafızaya yerleşmesidir.

.

Ders İşlemek ve Öğrenmek Bu Kadar Kolay Olmamıştı!

Günümüz teknolojisi her alanda olduğu gibi eğitim sektörüne de yenilikler getirmiştir. Bilgiye ulaşmanın en kolay yolu olan teknolojik ürünler, artık okulumuzda da eğitim araç ve gereçleri arasında yoğun bir şekilde yer bulmaya başlamıştır. Bir dönem tepegöz, video, televizyon, radyo gibi unsurların kullanıldığı eğitim sektöründe artık bu materyallerin yerini tartışmasız bir şekilde bilgisayarlar, projeksiyon cihazları ve akıllı tahtalar almaya başlamıştır. Akıllı tahtada önceden hazırlanan ders sunumları yansıtılıp üzerinde rahatlıkla işlemler yapılarak saklanabilmekte ve kaybolmadan tekrar kullanılabilmektedir. Ders sırasında kaynağa ihtiyaç duyulduğunda arama motorları vasıtası ile ihtiyaç duyulan belgeye ulaşılabilmektedir. İstenirse o gün işlenen konu okulun web sitesine aktarılarak o gün okula gelemeyen öğrencinin derslerini takip edebilmesine imkân sağlamaktadır. Görerek eğitimin daha kalıcı olduğu düşünüldüğünde akıllı sınıfların yaygınlaşmasının önemi de ortaya çıkmaktadır.  Okulumuz da Akıllı tahta ile ;

 • Daha ETKİLEYİCİ
 • Daha İLGİ ÇEKİCİ
 • Daha YARATICI
 • Daha HEYECAN VERİCİ dersler işlenmektedir.
+ Liseye Geçiş Sınavı (LGS) Hazırlık Sistemi

ÖĞRENCİLERİMİZİ LİSEYE GEÇİŞ SINAVLARINA VE LİSE ORTAMLARINA HAZIRLMA ANLAYIŞIMIZ

DERSLER

“ TEK KAMPUS OKULLARI” nda , 5. sınıfın başından 8. sınıfın sonuna dek, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmiş müfredat ile birlikte liseye geçiş  sınavları çerçevesinde  ek olarak gündeme alınan  ya da ileriki dönemlerde gündeme alınma olasılığı olan tüm konular, alanlarında uzmanlaşmış, bölgenin en iyi öğretmenlerince, en üst düzeydeki  performans ve  özveri anlayışıyla eksiksiz öğretilir.

SINAVLAR

Liseye geçiş  sınavlarının  soru sayılarında, zamanlamalarında, tarihlerinde, hatta sistemlerinde    zaman zaman  değişiklikler  olabilmektedir. “ TEK KAMPUS OKULLARI”  ,  bu tarz değişikliklere gerekli düzenlemeleri anında yaparak adapte olma özelliğine ve donanıma sahip olduğu için birçoklarının kriz olarak nitelediği bu gelişmeleri , fırsata dönüştürerek öğrencilerini her koşulda sınava hazırlama prensibiyle hareket eder. Öğrencilerimizin hem seviyelerini ölçmek hem de onlara  sınav deneyimi kazandırmak üzere  konu  ve  ünite  taramaları , ders sınavları, deneme sınavları gibi uygulamalar gerçekleştirilir. Bu sınavların analizlerinden yola çıkılarak eksiklerin giderilmesi ile ilgili kapsamlı çalışmalar yapılır.

TAKVİYE DERSLER (ETÜT)

Sınav analizleri sonucunda , öğrencilerin yetersiz kaldıkları konularda tespitler yapan rehberlik servisimiz , düzenli takviye dersleri ( etütler ) organize ederek eksikliklerin tamamen giderilmesini ve olumlu gelişmelerin sınav sonuçlarına yansımasını sağlar.  Elde edilen gelişmelerin her aşamasında   veliler bilgilendirilir.

KAYNAKLAR

Tüm bu çalışmalar sırasında kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığının öğrencilerimize verdiği ders  kitaplarının dışında her dersten takviye kitaplar, çeşitliliği sağlamak amacıyla  farklı kurumlardan alınan kaynaklarla birlikte   bizzat öğretmenlerimizce  hazırlanan  “ TEK KAMPUS YAYINLARI” kapsamındaki  konu testleri, tarama  sınavları, deneme sınavları vb. gerekli  tüm materyaller  maksimum düzeyde  sağlanarak hedeflenen başarı ya ulaşmakta öğrencilerimize tam destek verilir.

REHBERLİK DESTEĞİ

Modern eğitimin  tartışmasız ,en önemli unsurlarından biri olarak kabul edilen  iyi bir rehberlik servisi ile hizmet anlayışı, “TEK KAMPUS OKULLARI” nın eğitim politikasının da olmazsa olmazları arasındadır. Rehberlik Bölüm Başkanlığı denetimindeki rehber ve psikolojik danışmanlarımızla , programlı testler, anketler, envanterler vb. organize çalışmaların yanı sıra  veli toplantıları, tanıtıcı ve eğitici sunumlar da gerçekleştirilerek  öğrenci motivasyonunun  her zaman için en üst seviyede  olmasına gayret edilir.

ETKİNLİKLER

“TEK KAMPUS OKULLARI” nda , tüm okullarda görülebilecek klasik etkinliklerin dışında, alanlarında uzmanlaşmış, ülke çapında hatta yurt dışında tanınan, konumlarıyla kendilerini kabul ettirmiş bilim insanları, sanatçılar, eğitim uzmanları  okulumuza davet edilerek  ya da okul dışındaki sunumlara öğrencilerimiz bizzat götürülerek sosyal ve  entelektüel  buluşmalar sağlanır. Böylece öğrencilerimizin daha geniş bir bakış açısına, güçlü rol modellere  sahip olmaları hedeflenir. Ayrıca teknik, tarihi ve kültürel geziler de düzenlenerek  öğrencierimiz , liseye geçiş  sınavları ile birlikte üniversite sınavlarına hazırlık  yapacakları  lise  ortamına  da hazırlanmış olurlar.

+ Çapraz Denetleme Sistemi

Kendimizi Denetliyoruz!

Bu sistemde alanların da uzman olan öğretmenlerimiz, büyük bir güven ve hoşgörüyle birbirlerini denetlemektedirler. 1. Periyot olan okul aşamasında öğrencilerin öğrenme konusundaki eksikliklerini saptanarak, 2. periyot da farklı bir öğretmenin derse girmesiyle çapraz denetleme sistemi yerine getirilmiş olur. Bu sistemde amaç eğitim kalitesini yükseltmek olup, yapılan çalışmalarla eksiksiz öğrenme kalıcı hale getirmektedir.

Bu programımızda hedef;yapılacak AR-GE çalışmaları sayesinde eğitim kalitesini yükseltmektir.Kendi alanında derse giren ,öğrencilerini yakın takibe alan başarının mimarı saydığımız öğretmenlerimiz büyük bir aile yapısı içerisinde birbirlerini denetlemektedir.

Aynı branşta görev yapan iki öğretmenimizin belirli periyotlarda,ATP sistemine bağlı olarak öğretmen değişim sistemi sayesinde birbirlerinin denetleyicisi olarak derslerine girmesi ile meydana gelir.Programımızın amacı ;Öğrenci veli memnuniyetini artırmak ve öğrencinin almış olduğu eğitimi yakından takip ederek, Öğretmen Başarı Sistemi‘ni oluşturmaktadır.